Kippentractor

Simpel gezegd is het een verplaatsbaar kippenhok, die wordt gebruikt om de kippen aan het werk te zetten. Nee, ze zullen niet je boekhouding doen, maar kippen zijn zeer bedreven in het vinden van insecten, het eten van onkruid en los krabben van grond. Binnen een afgeperkt gebied kunnen je kippen effectieve medewerkers zijn. Bijvoorbeeld, direct na de oogst in de moestuin om een bak schoon en zaai-klaar te maken of in je boomgaard voor het in toom houden van insecten. Bijkomend voordeel is dat ze de plek in dezelfde beweging ook nog bemesten.

 

 

In de praktijk

Het idee van de kippentractor is dat deze elke 1-7 dag(en) wordt verplaatst. Waarbij de kippen iedere keer worden getrakteerd op een vers salade buffet. De frequentie is afhankelijk van de grootte van de kippentractor ten opzichte van het aantal kippen dat je er in houdt.

Weinig graan en lage kosten

Voor veel kippentractor eigenaren is het idee om natuurlijk voedsel te leveren aan de kippen. Het is de bedoeling om hen zo min mogelijk graan te voeren waarbij jouw toom kippen gezond blijft en een goede productie van eieren behoudt. Vooral omdat de kosten van het kippenvoer heel dichtbij de totale inkomsten uit de verkoop van eieren ligt, dus hoe minder graan je de kippen voert hoe hoger je winst. Uiteraard geldt hetzelfde principe wanneer je kippen houdt voor persoonlijk gebruik, je krijgt eieren van hogere kwaliteit en ze worden naar verhouding goedkoper als je een kippentractor hebt.

 


 

verder naar: