Visie

 

De twee belangrijkste invloeden op mijn werk als tuinman komen uit de permacultuur en de ecologische tuinbeweging.

 

Ecologie is de leer die zich bezighoud met het natuurlijk evenwicht en dynamiek van planten en dieren in hun macro- of micro-omgeving. De term `ecologisch` heeft vaak de betekenis: ‘met respect voor het natuurlijk evenwicht’.

 

yin_yang_lotus_311490

 

De permacultuur gaat uit van drie ethische uitgangspunten:

  1. Zorg voor de aarde: Alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen.
  2. Zorg voor de mensen: mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun voortbestaan.
  3. Deel de overvloed: het in balans brengen van in- en output in een systeem

 

principles_menu

 

Daar ecologisch tuinieren meer een totaalbeeld is gaat de permacultuur zich vooral richten op vaste planten en permanente begroeiïng. Naar het voorbeeld van de natuur is een bedekte bodem volgens de permaculturisten dus ten allen tijde aangewezen. Dit om uitdroging van de bodem en uitspoeling van voedingsstoffen te vermijden. Ook het bodemleven is gebaat bij een bedekte bodem, waardoor het humusproces zal versnellen en bemesting dus veel minder nodig zal worden. Ten slotte krijgen eenjarige onkruiden ook geen kans meer daar zij kale grond nodig hebben om te kunnen kiemen.

 

permaculture_design_before_after

 

Wat mijn relatie tot de klant betreft is het voor mij belangrijk om persoonlijk contact en open communicatie te stimuleren. Mijn idee is dat iedereen iets weet wat iemand anders niet weet. Die informatie delen betekent voor mij een duurzame relatie opbouwen.